Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

ewelina
2023 bbfb

February 21 2019

ewelina
3419 67f0
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialexxie lexxie
ewelina
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vialexxie lexxie
ewelina
4545 0236 500
Reposted fromzoja zoja vialexxie lexxie
ewelina
0055 1307
Reposted frommariola mariola viakasmaj kasmaj

February 16 2019

ewelina
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viaoll oll

February 14 2019

ewelina
8210 4153 500
Reposted frompunisher punisher viaAtari Atari

February 11 2019

ewelina
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viaoutofmyhead outofmyhead
ewelina
6134 5540
;D
Reposted fromIriss Iriss viaoutofmyhead outofmyhead

February 08 2019

ewelina
0176 8137 500
Reposted fromoll oll viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia

February 06 2019

ewelina
7622 5c01
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaboladesabao boladesabao
ewelina
4945 852a 500
Reposted fromyannim yannim viaki-adi ki-adi

November 11 2018

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa vialexxie lexxie

October 23 2018

ewelina
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
Reposted frompomruki pomruki viaweruskowa weruskowa

October 22 2018

ewelina
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio vianotorious-rookie notorious-rookie

October 17 2018

ewelina
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viaamie amie
ewelina
Reposted fromFlau Flau viastraycat straycat

September 15 2018

ewelina
3606 6d07 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

July 30 2018

ewelina
9411 a9b3 500
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viadziom dziom

June 24 2018

ewelina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl